Archive for the 'Sudut Pendidikan – Video' Category

Usah Berputus Asa – Video

Posted on February 26th, 2014 · Posted in Sudut Pendidikan - Video

Perkongsian cerita pendek supaya tidak mudah berputus asa pada diri sendiri. Kegagalan bukan alasan untuk berputus asa. Usaha seterusnya bakal membawa kejayaan yang lebih bermakna.

Teknik Menghafal Apa Yang Anda Baca

Teknik Menghafal Apa Yang Anda Baca – VIDEO

Posted on October 1st, 2013 · Posted in Sudut Pendidikan - Video

Teknik menghafal bacaan dalam pelajaran bagi membantu anda mengingati melalui rumusan.dengan menggunakan idea dan gambaran.

Bagaimana Menguasai dan Mengingati 'Vocabulary'

Bagaimana Menguasai dan Mengingati ‘Vocabulary’

Posted on September 27th, 2013 · Posted in Sudut Pendidikan - Video

Menguasai dan Mengingati ‘Vocabulary’ dengan menggunakan Teknik 5 M: Memahami, Menyebut, Mengeja, Mengenal dan Mengulangi. Teknik ini juga akan meningkatkan daya ingatan untuk mengingati lebih banyak perkataan.

Bagaimana untuk Menguasai Kemahiran Mengeja - VIDEO

Bagaimana untuk Menguasai Kemahiran Mengeja – VIDEO

Posted on September 10th, 2013 · Posted in Sudut Pendidikan - Video, Teknik Membelajar Efektif

Teknik mudah untuk membantu anda mengingati ejaan untuk jangka masa yang lama.