Commonwealth Scholarship Tenable in the United Kingdom 2013.

KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN
UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN II
ARAS 3, BLOK C1, KOMPLEKS C
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62510 PUTRAJAYA
(u/p : Puan Noor Zahrina binti Abdul Samad)

Detailed description
Rujukan

https://cscuk.dfid.gov.uk/apply/scholarships
Prospektus 2013
Kategori

Warganegara Malaysia

Kursus yang ditawarkan

1. Master degrees – 1 Tahun (kecuali Master of Business Administration)
2. Clinical training in medicine or dentistry – 6 Bulan
3. Doctoral degrees – 3 Tahun
4. Split-site basis (towards a doctoral degrees in Malaysia) – 1 Tahun

Syarat-syarat Permohonan

Sila rujuk Prospektus 2012 di :

https://cscuk.dfid.gov.uk/prospectus-scholarships-2013
Bagi calon-calon bukan kakitangan Kerajaan perlu memenuhi syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh pihak Commonwealth Scholarship.

**Bagi calon-calon kakitangan Kerajaan, perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Commonwealth Scholarship dan juga memenuhi syarat-syarat Cuti Belajar yang telah ditetapkan seperti berikut :

  1. Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional (P&P);
  2. Berkhidmat secara tetap;
  3. Telah disahkan dalam skim perkhidmatan semasa pada tarikh tutup permohonan;
  4. Umur tidak melebihi 46 tahun untuk peringkat Sarjana dan tidak melebihi 44 tahun untuk peringkat Doktor Falsafah (PhD) pada tarikh tutup permohonan;
  5. Mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris yang baik;
  6. Mencapai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) purata minimum 85% bagi tempoh genap 3 tahun kalendar yang terkini berturut-turut (2009, 2010 & 2011);
  7. Tiada mengikuti kursus pendek di luar negara dalam tempoh satu tahun kebelakangan atau kursus panjang dalam tempoh dua tahun kebelakangan (dikira dari tarikh permohonan);
  8. Telah mengisytiharkan harta;
  9. Tidak tersenarai dalam senarai hitam peminjam skim pinjaman pelajaran JPA; dan
  10. Bersih daripada pertuduhan/tindakan tatatertib dan bebas daripada dakwaan Mahkamah.

Dokumen Permohonan

Borang Permohonan secara atas talian [Electronic Application System (EAS)] boleh didapati di :

https://csc.do-it-online.org.uk/ElectronicApplicationSystem
**Bagi calon-calon kakitangan Kerajaan, anda juga dikehendaki mengisi borang-borang seperti berikut (masing-masing 1 salinan):

Borang JPA(L)LDP 1A/96
Borang JPA(L)LDP 1B/96 [Pin.1/2010
*Borang JPA(L)LDP 1A/96 ini perlu diisi oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia di Jabatan/Kementerian masing-masing.

Borang permohonan secara atas talian [Electronic Application System (EAS)] yang telah lengkap diisi berserta dokumen sokongan yang telah disahkan hendaklah dicetak sebanyak 3 salinan berserta 3 keping gambar berukuran pasport dan dihantar ke alamat berikut :-

KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN
UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN II
ARAS 3, BLOK C1, KOMPLEKS C
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62510 PUTRAJAYA
(u/p : Puan Noor Zahrina binti Abdul Samad)

**Bagi calon-calon kakitangan Kerajaan, permohonan mestilah dikemukakan melalui Ketua Jabatan sebelum dihantar ke Jabatan ini.

Pegawai Bertanggungjawab

Puan Noor Zahrina binti Abdul Samad
Tel : 03-8885 3555
Faks : 03-8889 2171
E-mel : zahrina.samad@jpa.gov.my

Puan Raziyani binti Ibrahim
Tel : 03-8885 3519
Faks : 03-8889 2171
E-mel : raziyani.ibrahim@jpa.gov.my