Archive for December, 2013

Panduan Pemakanan Kanak-kanak

Panduan Pemakanan Kanak-kanak

Posted on December 4th, 2013 · Posted in Kemahiran Keibubapaan

Kata-kata “Sihat, Kaya dan Bijaksana” telah lama dipegang erat dari generasi ke generasi. Jika anda sihat, barulah anda mempunyai keupayaan untuk menjadi kaya dan bijaksana. Anda adalah apa yang anda.. read more

Punca-punca berlakunya penderaan kanak-kanak

Punca-punca berlakunya penderaan kanak-kanak

Posted on December 3rd, 2013 · Posted in Pengetahuan am

Penderaan kanak-kanak ditakrifkan sebagai “penderaan fizikal, emosi, seksual atau pengabaian anak oleh ibu bapa, penjaga atau orang dewasa yang lain”. Sehinggalah pertengahan tahun 1800 an, kanak-kanak diberikan perlindungan oleh undang-undang.. read more