Kepentingan Kemahiran Insaniah (Soft Skills)

Posted on July 22, 2014 · Posted in Pengetahuan am, Teknik Membelajar Efektif

Menurut statistik daripada Kementerian Pengajian Tinggi dalam laman web rasminya, terdapat seramai 337,884 orang graduan Ijazah Sarjana Muda yang bergraduasi di semua Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta pada tahun 2005 hingga 2009. Daripada jumlah itu, Kementerian Pengajian Tinggi mendapati hampir 60,000 orang graduan dilaporkan masih menganggur pada tahun 2009.  Antara punca berlakunya fenomena ini ialah kelemahan kemahiran insaniah dalam kalangan graduan yang  disebut-sebut sebagai punca fenomena graduan menganggur.

Kemahiran insaniah umumnya ditafsirkan sebagai kemahiran seseorang dalam membina perhubungan baik dengan diri sendiri dan orang lain, iaitu apa yang dikatakan sebagai kemahiran intrapersonal dan kemahiran interpersonal. Kemahiran insaniah pada pandangan beberapa sarjana juga disebut sebagai people skills, soft skills dan emotional intelligence. Kesemuanya membawa maksud yang serupa, iaitu kebolehan seseorang menguasai kemahiran dalam membina hubungan dengan diri sendiri dan membina hubungan dengan persekitaran, khususnya melalui aktiviti komunikasi.

Elemen kemahiran insaniah yang perlu ada kepada seseorang individu adalah unsur-unsur yang ada dalam kemahiran intrapersonal dan kemahiran interpersonal, seperti berikut:

1. Kebolehan berkomunikasi.
2. Penampilan diri.
3. Keyakinan diri.
4. Konsep diri.
5. Kerja berpasukan.
6. Kefasihan berbahasa sama ada menggunakan bahasa Melayu atau Inggeris.
7. Kebijaksanaan menjaga perhubungan dengan orang lain.
8. Kebijaksanaan menyesuaikan diri mengikut keadaan semasa, khususnya dalam menghadapi
situasi budaya masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia.
9. Kebolehan menggunakan kata panggilan yang betul dan sopan dalam komunikasi.
10. Kebolehan mengawal emosi dan menguruskan tekanan.
11. Kebolehan menangani dan menyelesaikan masalah.
12. Kemahiran memotivasikan diri.

Sumber laman web ensiklopedia wikipedia merujuk soft skills sebagai kecemerlangan individu dalam beberapa aspek seperti sikap dan personaliti, kemahiran berkomunikasi, sikap bersopan-santun, memiliki pergaulan yang luas serta bersikap optimis.

Soft skills adalah pelengkap kepada hard skills yang juga merupakan keperluan teknikal untuk mendapatkan pekerjaan. Ringkasnya, sumber wikipedia menyatakan bahawa soft skills merujuk kepada sikap atau kekuatan dalaman pada diri individu untuk berinteraksi (kemahiran individu) dan kemahiran yang melibatkan interaksi sosial dalam masyarakat (kemahiran interpersonal). Secara keseluruhannya, ia menjurus kepada kemahiran berkomunikasi.
Kemahiran individu merujuk kepada lima ciri dalam aspek peribadi seseorang seperti berikut:

1. Esteem diri seseorang iaitu daya galakan atau motivasi dalaman yang merujuk kepada kaedah bagaimana seseorang itu menghargai dan menilai diri sendiri.

2. Pengurusan diri iaitu merangkumi kaedah, kemahiran dan strategi yang digunakan oleh seseorang bagi menguruskan aktiviti dan perancangan hidupnya. Termasuk di dalam aspek pengurusan diri ini ialah pengurusan masa dan proses membuat keputusan.

3. Sikap bertanggung jawab.

4. Kebolehan bersosial juga adalah sebahagian daripada kemahiran individu. Seseorang yang memiliki pergaulan yang luas dan mudah berkawan dikatakan sebagai memiliki kemahiran individu yang baik.

5. Kejujuran.

Kemahiran interpersonal pula merujuk kepada enam ciri dan seperti berikut:

1. Penglibatan individu sebagai ahli dalam sesebuah kerja kumpulan. Ia merujuk kepada bagaimana ahli tersebut memainkan peranannya dengan betul serta memberikan sumbangan kepada kumpulan.

2. Kebolehan individu memberikan tunjuk ajar kepada individu lain bukan sebagai ketua tetapi sebagai individu yang setara kedudukan sosialnya dengan individu yang diberikan tunjuk ajar.

3. Kebolehan memimpin iaitu kemahiran memimpin organisasi mahu pun sekadar sebuah kumpulan kecil.

4. Kebolehan berunding dan menyelesaikan masalah.

5. Kemahiran pengurusan pelanggan khusus bagi sektor niaga dan kemahiran bekerja dengan persekitaran budaya yang pelbagai.

6. Penyesuaian diri dalam sistem sosial.

Sumber : azman2020.blogspot.comMemo Plus Gold

0saves


Sekiranya anda meminati post ini,sila kemukakan catatan atau or langgani RSS feed RSS feed menerima artikel yang akan datang terus ke pembaca feed anda.